Chính sách bảo mật

Dưới đây là một số cách mà chúng tôi bảo mật thông tin của bạn. Khi bạn truy cập và trang web của chúng tôi tức là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mật mà chúng tôi đề ra.

Chúng tôi lấy những thông tin gì?

Chúng tôi lấy một số thông tin sau: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ, email,…

Chúng tôi lấy thông tin để làm gì?

Chúng tôi lấy thông tin của các bạn để:

  • Gửi những thông tin cần thiết đến cho quý vị
  • Cung cấp đến bạn những thông tin mới nhất của chúng tôi

Cam kết

Chúng tôi cam kết rằng sẽ không cung cấp những thông tin cá nhân của quý vị cho bên thứ ba biết được.

Cảm ơn quý vị đã đón xem trang web của chúng tôi.

Yêu Bé
Logo